Lentebloesem

 

"Ik was ziek en gij hebt mij bezocht"
 
In onze parochie van de Boerhaar is de ziekenbezoekgroep de "Lentebloesem" actief.

Vanaf de eerste christengemeenschappen is ziekenbezoek een onderdeel van pastorale zorg in de parochie. In onze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat de pastoor dit allemaal voor zijn rekening neemt. Mede daardoor is het meer en meer een gemeenschappelijke taak geworden, wat niet wegneemt dat de pastoor op verzoek graag bij u langskomt.

De vrijwilligers bezoeken in de regio Boerhaar  zieken en aan huis gebonden ouderen . Zij bezoeken thuis, maar ook in  zieken- en verpleeghuizen.
Ook bij geboortes brengen wij een welkomstbezoekje en stellen het op prijs dat u ons op de hoogte brengt van de geboorte van uw kind.

Een bezoek aan Lourdes is tevens een van de mogelijkheden die wij voor de ernstig zieken van onze parochie tot op heden kunnen en mogen organiseren mede dank zij de jaarlijkse deur aan deur collecte.

 

Voor meldingen/vragen kunt u zich wenden tot:
Ciska Reimert
Waterstraat 8
8131 TD Wijhe
0570-523183

Laatst bijgewerkt : 24-09-2013