basisschool de Bongerd

 

Onderwijs voor Hoofd, hart en handen!

Samen leren, samen spelen
Groep 1 tot en met 8 zijn met elkaar verbonden.
Wij vinden het belangrijk om veel samen te doen. Samen leren, samen spelen. Daarom worden er regelmatig activiteiten  met de hele school gedaan.

Verantwoordelijk zijn Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun werk en hun handelen. Daarbij zijn samenwerken en zelfstandigheid belangrijke pijlers. Kinderen leren omgaan met verschillen tussen mensen en opvattingen.

 

Samen met ouders Voor ons zijn ouders waardevolle partners in de basisschooltijd van hun kinderen.

Aandacht voor zorg. Wij hebben een passend aanbod voor kinderen die meer werk en uitdaging aan kunnen. En er is tijd en aandacht voor kinderen die dat op bepaalde vlakken nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen met dyslexie of ADHD.

Hechte gemeenschap Onze school staat in Boerhaar, een kleine gemeenschap bij Wijhe. Wij werken vanuit de katholieke normen en waarden. Wij bereiden kinderen voor op de maatschappij en de toekomst. Dit doen wij in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Ieder kind is uniek Bij ons is ieder kind uniek. Op de Bongerd ontwikkelt een kind zijn of haar eigen talenten. Wij bieden een uitdagende leeromgeving. Daardoor komt er uit een kind wat er in zit.

Uitdagend onderwijs Wij bieden op onze school uitdagend onderwijs dat is gericht op alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Wij hebben oog voor de sociaal-emotionele, de creatieve en cognitieve ontwikkelingen van een kind.

Hoofd, hart en handen In ons onderwijs is volop aandacht voor het hoofd, het hart en de handen. Wij bieden cognitief* uitdagend onderwijs in de volle breedte. Het hart spreekt wanneer wij met kinderen werken aan sociaal gedrag en door met hen te kijken naar elkaar en de wereld om ons heen. We steken de handen uit de mouwen door aandacht te besteden aan creatieve vakken als dans, drama, tekenen, en handvaardigheid.
*de leervakken

 Beschermd en veilig De Bongerd betekent ‘boomgaard’ in het dialect. In de buurt zijn veel boomgaarden. Dit is een veilige en beschermde plek waar fruit in alle rust kan rijpen. Dit is ook wat wij zijn voor onze kinderen: een veilige plek waar zij op kunnen groeien en tot ontwikkeling komen.

Betrokken, enthousiast team Het team van  De Bongerd is betrokken, laagdrempelig en gezellig. Er is veel kennis en kunde binnen de school. Dat zie je terug in de resultaten: deze zijn bovengemiddeld.
Ons inspirerende en deskundige team wil het beste uit de kinderen halen.

Midden in de samenleving Binnen school werken we met digiborden en andere multimedia toepassingen. We leren kinderen omgaan met (nieuwe) media en maken ze wegwijs in deze snel veranderende wereld.
De Bongerd staat voor een mooie,leerzame basisschooltijd voor ieder kind!

Nieuwsgierig?
Neem contact op met Ruben van der Woude (directeur) 0570 521 235.
U kunt ook mailen naar bongerd@mijnplein.nl of
kijk op onze website www.debongerdwijhe.nl