Vrienden van Pinokkio
De doelstelling van Vrienden van Pinokkio is tweeledig. Enerzijds is het doel het financieel ondersteunen van gemeenschapshuis Pinokkio. Door de opheffing van plaatselijk Belang Boerhaar heeft stichting gemeenschapshuis Pinokkio een aantal extra activiteiten gekregen.
Voorbeelden hiervan zijn de website Boerhaardorp.nl en de tuingroep. Aan deze extra
activiteiten zijn kosten verbonden waarvoor stichting gemeenschapshuis Pinokkio extra
inkomsten moet genereren.
Anderzijds is het doel het creëren van een soort “ledenbestand” met mensen die zich
verbonden voelen met gemeenschapshuis Pinokkio en de Boerhaar. Op deze manier
kunnen wij makkelijk communiceren met de “leden”.

Aanmelding
Steun Pinokkio en wordt vriend van de stichting Gemeenschapshuis Pinokkio! Dit kan al voor €10,= per jaar. Door het invullen en ondertekenen van onderstaande machtiging machtigt u stichting Gemeenschapshuis Pinokkio om 1 maal per jaar €10,= van uw rekening af te schrijven.

Vrienden Van Pinokkio
PDF – 64,7 KB 594 downloads